Statistikas tabula

Mājokļu vispārējais raksturojums (%)

Tabulas kods datubāzē
MTG020
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 07.03.2019