Preses relīze

Par privātajiem īres dzīvokļiem 2006.g.

Centrālās statistikas pārvaldes 2006.gada oktobrī un novembrī veiktā privāto īres dzīvokļu apsekojuma rezultāti liecina par strauju tirgus attiecību attīstību privātā dzīvojamā fonda izmantošanā, būtisku īres maksas apmēru atšķirību atkarībā no dzīvojamās mājas atrašanās vietas un apsaimniekošanas kārtības.

Dati liecina, ka 48% īrnieku reāli maksā īri, kas pārsniedz 0,72 Ls (likumā “Par dzīvojamo telpu īri” pārejas noteikumu 4.punktā noteikto dzīvojamās telpas īres maksas augstāko apmēru, ja puses nav vienojušās par augstāku īres maksu, kuru izīrētājs var noteikt par vienu izīrēto kvadrātmetru 2006.gadā) par kopējās platības 1 kvadrātmetru. Savukārt 8% privāto dzīvokļu īrnieki īri nemaksā, to kompensējot ar savu ieguldījumu mājas uzturēšanā. Īri nav jāmaksā 3% privāto īres dzīvokļu īrnieku Rīgā un 13% - pārējās pilsētās un laukos.

Vidējā īres maksa par vienu kopējās platības kvadrātmetru 2006.gada septembrī

Salīdzinot ar 2005.gada septembra apsekojuma rezultātiem, gada laikā vidējā īres maksa pieaugusi par 59%.

Vidējā īres maksa par kopējās platības vienu kvadrātmetru

No visiem privātajiem īres dzīvokļiem 66% atrodas denacionalizētās, likumīgiem īpašniekiem atdotās mājās, 25% - mājās, kas nav bijušas nacionalizētas vai citādi atsavinātas un 9% gadījumu īrnieki nespēja atbildēt uz jautājumu par dzīvokļa iespējamo denacionalizāciju.

Vidējā īres maksa par kopējās platības vienu kvadrātmetru

Ar pašreizējo dzīvokļa īpašnieku īres līgums noslēgts 61% (2005.gada septembrī - 56%) gadījumu. No noslēgtajiem īres līgumiem 43% (51%) ir bez termiņa ierobežojumiem, 38% (36%) - noslēgti uz noteiktu laiku ilgāk par 1 gadu, 19% (13%) - noslēgti uz noteiktu laiku līdz 1 gadam (ieskaitot).

Īres līguma noslēgšana ar pašreizējo īpašnieku aizkavējusies 39% gadījumu. Galvenie iemesli īres līguma nenoslēgšanai ir īpašnieka neieinteresētība – 33% gadījumu un īres līguma darbošanās ar iepriekšējo īpašnieku – 25% gadījumu.

Īrnieku apmierinātība ar mājas apsaimniekošanu

Pēdējā laikā nopietnas grūtības samaksāt dzīvokļa īri un komunālos pakalpojumus bija 41% īrnieku, bet 9% īrnieku bija parādi par dzīvokļa īri un komunālajiem pakalpojumiem.

Tuvāko 3 gadu laikā 43% īrnieku plāno iespēju mainīt dzīvesvietu.

Pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā nepieciešama 52% privāto dzīvokļu īrnieku. Savukārt no tiem 46% vēlētos īrēt pašvaldību rīcībā esošo dzīvojamo platību, 19% gribētu saņemt palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai, 17% - saņemt dzīvokļa pabalstu un 15% - izīrēt sociālo dzīvokli.

Sagatavojusi Investīciju un nekustamā īpašuma statistikas daļa
Tālr.7366969
Ilgvars Kaparkalējs

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi