Preses relīze

Par privāto īres dzīvokļu apsekojuma rezultātiem

2007.gada septembrī Centrālās statistikas pārvaldes veiktajā privāto īres dzīvokļu izlases veida apsekojumā tika aptaujāti tajos dzīvojošie īrnieki. Galvenais apsekojuma mērķis bija iegūt informāciju par īres maksas lielumu un to apsaimniekošanu. Apsekojuma pamatvienība bija izīrēts īres dzīvoklis divu un vairāk dzīvokļu dzīvojamās mājās. Informācija par dzīvokļa lielumu un labiekārtotību tika iegūta no būvju datu bāzes statistikas datiem.

Apsekojums dati liecina, ka privāto dzīvokļu īrnieki Rīgā 2007.gada septembrī vidēji maksāja 122 santīmus par kopējās platības vienu kvadrātmetru mēnesī, republikas pilsētās (neieskaitot Rīgu) – 79 santīmus, pārējās pilsētās un laukos – 60 santīmus.

Īres līgums ar dzīvokļa īpašnieku bija noslēgts 71% gadījumu. No noslēgtajiem īres līgumiem 50% bija bez termiņa ierobežojumiem, 36% - noslēgti uz noteiktu laiku ilgāku par 1 gadu, 14% - noslēgti uz noteiktu laiku līdz 1 gadam (ieskaitot).

Īres līguma noslēgšana ar dzīvokļa īpašnieku aizkavējusies 29% gadījumu. Galvenie iemesli īres līguma nenoslēgšanai bija īpašnieka neieinteresētība – 40% gadījumu, īres līgums ar iepriekšējo īpašnieku – 37% (Rīgā – 56%).

Grūtības samaksāt dzīvokļa īri un komunālos pakalpojumus bija 42% īrnieku un 12% īrnieku bija parādi par dzīvokļa īri un komunālajiem pakalpojumiem.

Tuvāko 3 gadu laikā 32% īrnieku plāno mainīt dzīvesvietu.

Sagatavojusi Investīciju un nekustamā īpašuma statistikas daļa
Tālr.67366969
Ilgvars Kaparkalējs

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi