Preses relīze

Par iedzīvotāju viedokli par mājokļa apstākļiem 2007. gadā

 

Centrālās statistikas pārvaldes 2007. gadā veiktā apsekojuma “Kopienas statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem” (EU-SILC)* rezultāti liecina, ka mājsaimniecības visumā ir apmierinātas ar saviem mājokļa apstākļiem, jo divas trešdaļas (69%) no to kopskaita sniedza atbildes, ka ir “apmierinātas” vai pat “ļoti apmierinātas” ar savu mājokli.

Iegūtās atbildes liecina, ka pilsētās un laukos apmierinātības līmenis ar mājokli būtiski neatšķiras.

Salīdzinoši apmierinātāki ar savu mājokli bija pāri bez bērniem (atbildi “ļoti apmierinātas” un “apmierinātas” sniedza 74% šādu mājsaimniecību) un vienas personas mājsaimniecības vecumā 65 gadi un vairāk (73%). Vismazāk apmierināto ar savu mājokli bija mājsaimniecības, kurās bija 3 un vairāk bērnu (atbildi “ļoti apmierinātas” un “apmierinātas” sniedza 63% attiecīgo mājsaimniecību), kā arī nepilnās ģimenes, kurās viens no vecākiem audzina bērnu (67%).

Analizējot mājsaimniecību sniegtās atbildes par atsevišķām ar mājokli saistītām problēmām, starp pašām būtiskākajām tika nosaukti tādi nelabvēlīgi apstākļi kā “mājoklī ir tekošs jumts, mitras sienas, griesti, grīdas vai mājas pamati vai trupe logu rāmjos, durvīs vai grīdās” – uz ko norādīja 27% mājsaimniecību (laukos - 38%) un “platības trūkums mājoklī” – 22% (pilsētās 25%, bet Rīgā – 29%). Katra piektā mājsaimniecība norādīja problēmu, kas saistīta ar troksni no kaimiņu dzīvokļiem, kāpņu telpas, rūpniecības uzņēmumiem vai ielas.

Mājsaimniecību sūdzības izraisīja arī mājokļa siltumizolācijas stāvoklis. Par to, ka apkures sistēma nespēj nodrošināt pietiekamu temperatūru ziemā, informēja katra piektā mājsaimniecība. Savukārt 38% mājsaimniecību uzskatīja, ka vasaras laikā viņu mājokļos nav pietiekami vēss. Ar santehnikas un ūdensapgādes iekārtu stāvokli un to ekspluatācijas drošību bija neapmierinātas 17% mājsaimniecību, kuru mājoklis bija aprīkots ar šādām labierīcībām.

EU-SILC apsekojums apliecināja, ka, salīdzinot datus par pēdējiem 3 gadiem (2005.-2007.gads), var secināt, ka mājsaimniecību īpatsvars, kas norāda uz problēmām savā mājoklī, no gada uz gadu samazinās.

Mājsaimniecību īpatsvars, kas apstiprinājušas, ka to mājoklim piemīt kāda no šādām problēmām (procentos)

 

2005

2006

2007

Mājoklī ir tekošs jumts; mitras sienas, griesti, grīdas vai mājas pamati vai trupe logu rāmjos, durvīs vai grīdās

38.0

31.3

27.2

Mājoklī ir pārāk tumšs, maz gaismas

15.2

13.2

10.2

Traucē troksnis no kaimiņu dzīvokļiem, kāpņu telpas, rūpniecības uzņēmumiem vai ielas

21.3

21.3

19.9

Apmierinātību ar mājokļa apstākļiem lielā mērā ietekmē ne tikai komforts un mājīgums privātajā dzīves telpā, bet arī apkārtējās vides faktori. Ja mājsaimniecību sūdzībām attiecībā uz mājokļa iekšienē pastāvošām problēmām ir tendence samazināties, tad mājsaimniecību satraukumam par faktoriem, kas ir saistīti ar apkārtējās vides stāvokli, ir tendence pieaugt. 2007. gada EU-SILC apsekojumā jau katra trešā mājsaimniecība bija noraizējusies par apkārtējās vides piesārņojumu, putekļiem, vai citām vides problēmām savas dzīvesvietas tuvumā.

* Šajā apsekojumā tika iekļauti tematiski jautājumi, kas raksturo mājokļa apstākļus un iedzīvotāju apmierinātību ar tiem. Respondentiem tika uzdots jautājums: “Cik lielā mērā Jūsu mājsaimniecība ir apmierināta ar savu mājokli, ņemot vērā mājokļa stāvokli, izmaksas, kaimiņus, attālumu līdz darba vietai u. c. ar mājokli saistītus apstākļus?”

Sagatavojis Sociālās statistikas departaments
Tālr. 67366998
Lidija Spārīte
 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi