Preses relīze

2019. gadā mājokļa izdevumi vidēji 151 eiro mēnesī

2019. gadā mājokļa uzturēšanas izdevumi Latvijā bija vidēji 151 eiro mēnesī uz vienu mājsaimniecību, kas ir par vienu eiro vairāk nekā gadu iepriekš, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Turpina samazināties izdevumu īpatsvars, kas veltīts mājokļa uzturēšanai – pērn mājsaimniecības mājokļa uzturēšanai vidēji tērēja 12,2 % no saviem ienākumiem (2018. gadā – 13,4 %).

 

Ikmēneša mājokļa uzturēšanas izdevumi un to īpatsvars mājsaimniecības rīcībā esošajā naudas ienākumā 2012. – 2019. gadā

Mājokļa izdevumi

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

vidēji uz vienu mājsaimniecību, eiro

127

134

136

142

140

138

150

151

vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli, eiro

53

55

57

59

58

59

65

67

attiecība pret mājsaimniecības rīcībā esošajiem ienākumiem*, %

17,2

17,3

16,1

15,2

14,0

13,5

13,4

12,2

Pierīgā lielākie izdevumi par mājokli, mazākie – Latgalē

Pierīgā mājsaimniecības par mājokli vidēji maksāja 185 eiro mēnesī, bet Rīgā – 172 eiro. Citos reģionos izdevumi bija mazāki: Zemgalē – 139 eiro, Kurzemē –132 eiro, Vidzemē – 121 eiro un Latgalē – 104 eiro mēnesī. Tā bija vidējā gada laikā maksātā summa, ņemot vērā gan silto sezonu ar zemākām, gan apkures periodu ar augstākām izmaksām.

Mājsaimniecībām, kas īrē mājokļus (no privātpersonām, pašvaldībām u.c.), izdevumi par dzīvesvietu bija vidēji 182 eiro mēnesī, savukārt Rīgā īrētos mājokļos dzīvojošajiem par mājokli bija jāmaksā ievērojami vairāk – 260 eiro mēnesī.

Ikmēneša mājokļa uzturēšanas izdevumi Latvijas reģionu mājsaimniecībām 2012. – 2019. gadā
(eiro)

Grafiks-Ikmēneša mājokļa uzturēšanas izdevumi Latvijas reģionu mājsaimniecībām 2012. – 2019. gadā

Piektdaļu no ienākumiem vientuļie seniori tērē mājoklim

Vidēji viena mājsaimniecība mājokļa uzturēšanai izdod 12,2 % no ienākumiem. Visvairāk mājokļa izmaksas ietekmēja vientuļos seniorus (no 65 gadiem) – viņi par mājokli tērēja 22,2 % no saviem ienākumiem. Mājsaimniecībām ar vienu pieaugušo un bērniem izdevumi veidoja 19,4 % no ienākumiem, savukārt persona vecumā no 16 līdz 64 gadiem mājokļa uzturēšana iztērēja 18,7 % no ienākumiem.

Mājsaimniecībās, kurās dzīvo pāris, izdevumi mājoklim svārstās no 10,1 % viena bērna mājsaimniecībā līdz 11,7 % divu bērnu mājsaimniecībā. Pāris bez bērniem mājokļa izmaksām velta 11,0 % no ienākumiem.

Mājsaimniecību vidējie ikmēneša mājokļa uzturēšanas izdevumi pēc mājsaimniecības tipa un tās lieluma 2019. gadā

Mājsaimniecības tips

Ikmēneša mājokļa uzturēšanas izdevumi, eiro

Mājokļa izdevumu % pret rīcībā esošiem ienākumiem

Vidējais personu skaits mājsaimniecībā

VISAS MĀJSAIMNIECĪBAS

151

12,2

2,3

Viena persona, 16 – 64 gadi

131

18,7

1,0

Viena persona, 65+

93

22,2

1,0

Viens pieaugušais ar bērniem

194

19,4

2,3

Pāris bez bērniem

143

11,0

2,0

Pāris ar 1 bērnu

191

10,1

3,0

Pāris ar 2 bērniem

250

11,7

4,0

Pāris ar 3 un vairāk bērniem

226

11,5

5,3

*Pārskata perioda mājokļu uzturēšanas izdevumus salīdzina ar iepriekšējā perioda mājsaimniecību rīcībā esošo ienākumu datiem


Līdz 22 % samazinājies iedzīvotāju īpatsvars, kuriem mājokļa izdevumu segšana bija ļoti apgrūtinoša

2019. gadā 22,0 % mājsaimniecību mājokļa izdevuma segšana bija ļoti apgrūtinoša, kas ir par 6 procentpunktiem mazāk nekā 2018. gadā (28,0 %). Tajā pašā laikā ir palielinājies to mājsaimniecību īpatsvars, kurām mājokļa izdevumu segšana bija nedaudz apgrūtinoša (no 47,6 % 2018. gadā līdz 48,7 % 2019. gadā), un to, kurām nebija grūtību segt mājokļa izdevumus (no 24,4 % 2018. gadā līdz 29,3 % 2019. gadā).

Pērn Zemgalē bija vislielākās grūtības segt mājokļa izdevumus – gandrīz trešdaļai (29,7 %) šī reģiona mājsaimniecību mājokļa izdevumu segšana bija ļoti apgrūtinoša, savukārt vismazākais šādu mājsaimniecību īpatsvars bija Rīgā – 16,7 %.

Vislielākās grūtības segt mājokļa izdevumus bija mājsaimniecībām, kurās dzīvoja viena persona vecumā no 65 gadiem, un nepilnajām ģimenēm (viens pieaugušais ar bērniem). Mājokļa izdevumus bija ļoti apgrūtinoši segt 39,5 % vientuļo vecākā gadagājuma cilvēku (vecumā no 65 gadiem) un 33,0 % nepilno ģimeņu. Starp daudzbērnu ģimenēm (pāris ar trim un vairāk bērniem) 20,9 % bijā tādu, kurām mājokļa izdevumi bija ļoti apgrūtinoši, un tas ir ievērojami vairāk, nekā starp pāriem ar vienu bērnu (9,8 %) un pāriem ar diviem bērniem (9,6 %).

Visvairāk komunālo maksājumu parādi ir nepilnajām ģimenēm, vismazāk – vientuļajiem senioriem

2019. gadā 8,6 % mājsaimniecību pēdējo 12 mēnešu laikā naudas trūkuma dēļ kaut reizi ir bijuši parādi par komunālajiem maksājumiem. Visvairāk parādnieku par komunālajiem maksājumiem bija starp mājsaimniecībām, kur viens pieaugušais audzina bērnus (17,0 %), mājsaimniecībām, kur dzīvo viena persona vecumā līdz 64 gadiem (13,7 %), un pāriem ar trim un vairāk bērniem (11,2 %). Savukārt vismazāk parādnieku par komunālo pakalpojumu rēķiniem bija mājsaimniecībām, kur dzīvoja viena persona vecumā no 65 gadiem (5,2 %), un pāriem bez bērniem (6,0 %).

Mājokļa izdevumu slogs dažāda tipa mājsaimniecībās 2019. gadā
(procentos)

Grafiki - Mājokļa izdevumu slogs dažāda tipa mājsaimniecībās 2019. gadā

Vērtējot mājokļa uzturēšanas izdevumus, tika iekļauti izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem, apsaimniekošanu, nekustamā īpašuma nodokli, īri (īrniekiem), hipotekārā kredīta pamatsummu (tiem, kas par savu mājokli maksā hipotekāro kredītu), mājokļa apdrošināšanu u.c. izdevumus, kurus ir nepieciešams segt, lai mājoklī varētu dzīvot. Mājokļa izdevumos netika iekļauti maksājumi par telefonu, kabeļtelevīziju, internetu u.c. pakalpojumiem, lai nodrošinātu sev papildu iespējas.

Metodoloģiskie skaidrojumi

Komunālie pakalpojumi ietver maksājumus par ūdeni, gāzi, elektrību, apkuri un atkritumu savākšanu. Netiek iekļauti tie izdevumi, ko mājsaimniecība sedz, lai nodrošinātu sev papildu iespējas (piemēram, abonementa maksu par televīziju, internetu, telefonu, signalizāciju u.c.).

 

Mediju jautājumi:
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366621, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Sociālās statistikas metodoloģijas daļa
Viktors Veretjanovs
E-pasts: Viktors.Veretjanovs@csb.gov.lv
Tālr.: 67366609

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi