Statistikas tabula

Noziedzīgus nodarījumus izdarījušo personu sastāvs

Tabulas kods datubāzē
SKG030
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Noziedzīgs nodarījums
Latvijas Republikas Krimināllikumā definēts sabiedriski bīstams nodarījums, kas izdarīts tīši vai aiz neuzmanības un par kura izdarīšanu draud kriminālsods.