Statistikas tabula

Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits reģionos, republikas pilsētās un novados

Tabulas kods datubāzē
SKG021
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Reģistrēti noziedzīgi nodarījumi
Kriminālpārkāpumi un noziegumi, par kuriem ziņots tiesību aizsardzības iestādēm un par kuriem ierosināta krimināllieta.