Statistikas tabula

Ugunsgrēku skaits un to sekas

Tabulas kods datubāzē
SKG170
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 28.02.2019