Statistikas tabula

Cietumos esošo personu skaits gada beigās

SKG090
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gadu 19.03.2021