Statistikas tabula

Cietumos esošo personu skaits gada beigās

Tabulas kods datubāzē
SKG090
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti