Statistikas tabula

Notiesāto personu sadalījums pēc tiesas noteiktajiem soda veidiem (skaitļos)

Tabulas kods datubāzē
SKG080
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti