Statistikas tabula

Sieviešu īpatsvars notiesāto personu kopskaitā (procentos)

Tabulas kods datubāzē
SKG070
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti