Statistikas tabula

Sieviešu īpatsvars notiesāto personu kopskaitā (procentos)

Tabulas kods datubāzē
SKG070
Pēdējais pieejamais periods
Par 2016. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2017. gadu 31.08.2018