Statistikas tabula

Notiesāto personu sadalījums pēc nozieguma veida un vecuma

Tabulas kods datubāzē
SKG060
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti