Statistikas tabula

Notiesāto personu sadalījums pēc nozieguma veida un vecuma

Tabulas kods datubāzē
SKG060
Pēdējais pieejamais periods
Par 2016. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2017. gadu 31.08.2018