Statistikas tabula

Notiesāto personu skaits pēc nozieguma veida un vecuma

Tabulas kods datubāzē
SKG050
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti