Statistikas tabula

Notiesāto personu skaits pēc nozieguma veida

Tabulas kods datubāzē
SKG040
Pēdējais pieejamais periods
Par 2016. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2017. gadu 31.08.2018