Statistikas tabula

Notiesāto personu skaits pēc nozieguma veida

Tabulas kods datubāzē
SKG040
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti