Statistikas tabula

Noziedzīgus nodarījumus izdarījušo personu sastāvs

Tabulas kods datubāzē
SKG030
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti