Statistikas tabula

Noziedzīgus nodarījumus izdarījušo personu sastāvs

SKG030
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 09.04.2020