Statistikas tabula

Noziedzīgus nodarījumus izdarījušo personu sastāvs

Tabulas kods datubāzē
SKG030
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 09.04.2020