Statistikas tabula

Noziedzīgus nodarījumus izdarījušo personu sastāvs

SKG030
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti