Statistikas tabula

Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits reģionos, republikas pilsētās un novados

SKG021
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti