Statistikas tabula

Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits

SKG010
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti