Statistikas tabula

Valstī reģistrēto reliģisko draudžu skaits sadalījumā pa konfesijām gada beigās

KUG150
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 07.09.2020