Statistikas tabula

Valstī reģistrēto reliģisko draudžu skaits sadalījumā pa konfesijām gada beigās

KUG150
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 05.09.2019
Par 2019. gadu 07.09.2020