Statistikas tabula

Kultūras centru skaits statistiskajos reģionos un republikas pilsētās

KUG101
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti