Statistikas tabula

Iedzīvotāju vecumā no 16 gadiem kultūras un sporta pasākumu apmeklējumu biežums pēdējo 12 mēnešu laikā (%)

Tabulas kods datubāzē
MOD15_01