Statistikas tabula

Valstī reģistrēto reliģisko draudžu skaits sadalījumā pa konfesijām gada beigās

Tabulas kods datubāzē
KUG150
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Reliģiska konfesija
Reliģiska konfesija ir viens no pasaules reliģiju virzieniem, kam ir savs ticības apliecinājums, mācība un dogmatika, kā arī kulta tradīcijas.