Statistikas tabula

Kultūras centru skaits statistiskajos reģionos un republikas pilsētās

Tabulas kods datubāzē
KUG101
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Kultūras centrs

Kultūras centrs ir viens no galvenajiem reģionālās un lokālās kultūras dzīves veidotājiem, kas sniedz nozīmīgu ieguldījumu, veicinot sabiedrības iesaisti kultūrā un sniedzot kultūras pakalpojumus lauku rajonos.

Kultūras centrs ir daudznozaru kultūras institūcija ar lielu potenciālu, kas ļauj veidot saites ne tikai ar dažādiem kultūras sektoriem, bet arī citām sabiedrības attīstības jomām, tādējādi aptverot daudzveidīgu un plašu auditoriju un nodrošinot vietējās kultūrvides kvalitāti un tradīciju ilgtspēju.

Bibliotēka

Izglītojoša, informatīva un kultūras institūcija vai tās struktūrvienība, kura veic pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu – uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu; bibliotēkas krājumā esošās informācijas publiskas pieejamības un izmantošanas nodrošināšanu un bibliotēkas pakalpojumu sniegšanu.