Statistikas tabula

Kultūras centri (gada beigās)

Tabulas kods datubāzē
KUG040
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Kultūras centrs

Kultūras centrs ir viens no galvenajiem reģionālās un lokālās kultūras dzīves veidotājiem, kas sniedz nozīmīgu ieguldījumu, veicinot sabiedrības iesaisti kultūrā un sniedzot kultūras pakalpojumus lauku rajonos.

Kultūras centrs ir daudznozaru kultūras institūcija ar lielu potenciālu, kas ļauj veidot saites ne tikai ar dažādiem kultūras sektoriem, bet arī citām sabiedrības attīstības jomām, tādējādi aptverot daudzveidīgu un plašu auditoriju un nodrošinot vietējās kultūrvides kvalitāti un tradīciju ilgtspēju.