Statistikas tabula

Iedzīvotāju 25–64 gadu vecumā īpatsvars, kas piedalījušies pieaugušo izglītībā, pēc iegūtā izglītības līmeņa un dzimuma

NBG390

Darbaspēka apsekojuma dati.

Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti