Statistikas tabula

Iedzīvotāji 25-64 gadu vecumā mūžizglītībā pēc jau iegūtā izglītības līmeņa un dzimuma

Tabulas kods datubāzē
NBG390

Darbaspēka apsekojuma dati.

Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti