Statistikas tabula

Iedzīvotāji mūžizglītībā pa vecuma grupām un pēc dzimuma (%)

Tabulas kods datubāzē
NBG380

Darbaspēka apsekojuma dati.

Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 24.02.2020