Statistikas tabula

Iedzīvotāji mūžizglītībā pa vecuma grupām un pēc dzimuma (%)

Tabulas kods datubāzē
NBG380

Darbaspēka apsekojuma dati.

Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti