Statistikas tabula

Iedzīvotāji pēc izglītības līmeņa Latvijas reģionos

Tabulas kods datubāzē
NBG353

Darbaspēka apsekojuma dati.

Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 22.02.2019