Statistikas tabula

Iedzīvotāji pēc izglītības līmeņa un dzimuma

NBG352

Darbaspēka apsekojuma dati.

Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti