Statistikas tabula

Iedzīvotāji pēc izglītības līmeņa un dzimuma pa ceturkšņiem

Tabulas kods datubāzē
NB031c

Darbaspēka apsekojuma dati.

Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 3. ceturksni
Dati atjaunoti