Statistikas tabula

Izdevumi izglītībai (milj. euro)

IZG330
Pēdējais pieejamais periods
Par 2015. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2016. gadu 09.05.2019