Statistikas tabula

Akadēmiskā personāla skaits (pamatdarbā) augstskolās un koledžās (mācību gada sākumā)

Tabulas kods datubāzē
IZG320
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 05.03.2019