Statistikas tabula

Augstskolās un koledžās uzņemto studentu skaits pa izglītības tematiskajām grupām (mācību gada sākumā)

IZG280
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 05.03.2020