Statistikas tabula

Studentu skaits pa izglītības tematiskajām grupām augstskolās un koledžās (mācību gada sākumā)

IZG270
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 05.03.2020