Statistikas tabula

Studentu skaits augstskolās un koledžās sadalījumā pa mācību maksas finansējuma veidiem (mācību gada sākumā)

IZG260
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 05.03.2020