Statistikas tabula

Studentu skaits augstskolās un koledžās sadalījumā pa mācību maksas finansējuma veidiem (mācību gada sākumā)

Tabulas kods datubāzē
IZG260
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 05.03.2019