Statistikas tabula

Studentu skaits augstskolās un koledžās sadalījumā pa mācību maksas finansējuma veidiem (mācību gada sākumā)

IZG260
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gadu
Dati atjaunoti