Statistikas tabula

Augstskolu un koledžu studentu sadalījums pēc vecuma un dzimuma

Tabulas kods datubāzē
IZG241
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 05.03.2019