Statistikas tabula

Augstskolu un koledžu studentu sadalījums pēc vecuma un dzimuma

IZG241
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 05.03.2020