Statistikas tabula

Profesionālo izglītības iestāžu uzņemto, izglītojamo un beigušo skaits pa izglītības tematiskajām grupām

IZG230
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 05.03.2020