Statistikas tabula

Profesionālo izglītības iestāžu pedagoģiskie darbinieki (pamatdarbā)

Tabulas kods datubāzē
IZG222
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 05.03.2019