Statistikas tabula

Profesionālo izglītības iestāžu pedagoģiskie darbinieki (pamatdarbā)

IZG222
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti