Statistikas tabula

Skolotāju skaits vispārizglītojošajās skolās (mācību gada sākumā)

IZG190
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 05.08.2019