Statistikas tabula

Skolotāju skaits vispārizglītojošajās skolās (mācību gada sākumā)

Tabulas kods datubāzē
IZG190
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 05.08.2019