Statistikas tabula

Pamatskolu un vidusskolu beigušo turpmākā izglītība (%)

IZG180
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti