Statistikas tabula

Otrgadnieku un trešgadnieku skaits vispārizglītojošajās skolās (mācību gada sākumā)

IZG160
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti