Statistikas tabula

Vispārizglītojošo skolu informatizācija (mācību gada sākumā)

IZG150
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti