Statistikas tabula

Izglītojamie pēc vecuma vakara un neklātienes apmācības programmās (mācību gada sākumā)

Tabulas kods datubāzē
IZG131
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 05.08.2019