Statistikas tabula

Izglītojamo skaits vispārizglītojošajās vakara (maiņu) skolās pa klasēm (mācību gada sākumā)

IZG130
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 05.08.2020