Statistikas tabula

Izglītojamo skaits vispārizglītojošajās vakara (maiņu) skolās pa klasēm (mācību gada sākumā)

IZG130
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti