Statistikas tabula

Vispārizglītojošo dienas skolu skolēnu sadalījums pēc mācību valodas (mācību gada sākumā; bez speciālajām skolām un klasēm)

IZG100
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti