Statistikas tabula

Izglītojamie pēc vecuma vispārizglītojošās dienas apmācības programmās (mācību gada sākumā)

IZG081
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti