Statistikas tabula

Izglītojamo skaits, kuri mācījās dažādās mācību iestādēs (mācību gada sākumā)

IZG060
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gadu 05.03.2021
Par 2020. gadu 25.03.2021